สาระน่ารู้

คลื่นสมองของเรา สำคัญต่อการนอนหลับ

การพักผ่อนนอนหลับ เป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิต สำหรับคนที่หลับได้อย่างปกติ ก็คงไม่มีปัญหาอะไร
ส่วนคนที่นอนหลับยาก ก็มีอยู่หลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นทางใจหรือทางกาย แต่สำหรับวันนีี้เราขอนำเสนอ
เรื่องอิทธิพลจาก ‘คลื่นสมอง’ ที่ส่งผลต่อการนอนหลับของเรา ท่านทั้งหลายเคยทราบมาก่อนหรือไม่ ว่า..

คลื่นสมองของมนุษย์นั้น สามารถสร้างความถี่ได้หลายแบบ สำหรับช่วงเวลาที่ตื่นอยู่ หรือเวลาใช้ความคิด
ความถี่นั้น ก็จะแตกต่างกันออกไป ถ้ามีความเครียดเข้ามารบกวนแล้วด้วย ก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง

พฤติกรรมก่อนนอนจึงเป็นช่วงเวลาที่ส่งผลการนอนได้ เนื่องจากคลื่นสมองปล่อยความถี่ออกมา

คลื่นสมองระดับเบต้า Beta Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 14 – 30 Hz )
เป็นคลื่นสมองที่เร็วที่สุด เมื่อใช้สมองเปิดรับข้อมูล สมองเราจะทำการเริ่มควบคุมจิตใต้สำนึก
พร้อมระบบประสาทสัมผัสทุกด้าน อย่างช่วงที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับความทรงจำระยะสั้น

คลื่นสมองระดับอัลฟ่า Alpha Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 8 – 13.9 Hz )
ในเวลาที่พักผ่อน หรือ อยู่ในความสงบ (ซึ่งยังรู้สึกตัวอยู่) สภาวะนี้จะทำให้รับข้อมูลได้ดีที่สุด
เป็นระดับที่พบบ่อย ๆ ของเด็กที่มีความสุข และผู้ใหญ่ที่มีจิตสมดุล หรือ ผู้นั่งสมาธิเป็นประจำ
ในทางการแพทย์ คลื่นระดับนี้ มักใช้สะกดจิตเพื่อบำบัดโรค เป็นสภาวะที่จิตมีประสิทธิภาพสูง

คลื่นสมองระดับธีต้า Theta Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 4 – 7.9 Hz )
เมื่อเข้าถึงการผ่อนคลายระดับลึก ความคิดสร้างสรรค์ คลื่นปัญญาญาณ คือคลื่นที่เราสามารถ
ดึงข้อมูลจากจิตใต้สำนึกได้ การแก้ไขปัญหาโดยไม่รู้ตัว เป็นคลื่นระดับเดียวกับสมาธิระดับลึก
คลื่นสมองระดับนี้จะมีความสุข ลืมความทุกข์ มีแต่ความปิติยินดี เป็นคลื่นที่สะท้อนจิตใต้สำนึก

คลื่นสมองระดับเดลต้า Delta Brainwave ( ความถี่ระหว่าง 0.1 – 3.9 Hz )
เป็นคลื่นสมองที่ช้าที่สุด เกิดขึ้นขณะที่นอนหลับ สมองจะทำงานตามความจำเป็นแค่นั้น แต่ว่า
กระบวนการของจิตใต้สำนึกยังคงจัดและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง มันเป็นช่วงที่ร่างกายของเรา
ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ หลับลึกโดยไม่เกิดความฝัน และเมื่อตื่นขึ้นแล้ว จะรู้สึกสดชื่นเป็นพิเศษ

ดังนั้นแล้ว ก่อนเข้านอนประมาณ ครึ่งชั่วโมง ถึง หนึ่งชั่วโมง จึงเป็นช่วงที่ควรหยุดพักกิจกรรมทุก ๆ อย่าง

—————————————————————————————————————————————-

c r e d i t http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci7/?p=3878
c r e d i t https://www.unelife.com.au/content/uploads/sites/10/2020/01/sleeping.jpg
c r e d i t www.facebook.com/ThaiPsychiatricAssociation/photos/a.499791366791551/564525840318103/

—————————————————————————————————————————————-

Show More

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button