สาระน่ารู้

ลักษณะปอดที่ติดเชื้อโดยปัญญาประดิษฐ์

คณะนักวิจัยจากศูนย์การรับรู้ทางการมองเห็น ในสังกัดของสถาบันปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยปักกิ่ง
ได้พัฒนาเครื่องมือ เพื่อสร้างภาพสามมิติต้นทุนต่ำ เพื่อประมวลผลโดยการสร้างภาพ ซีทีสแกน ซึ่งคาดว่า
จะมีประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและแพทย์

การค้นคว้าครั้งนี้ ได้นำไปสู่การประมวลที่ใช้สร้างภาพ ซีที/เอ็มอาร์  โดยคณะนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
ภาพสามมิติดังกล่าวนี้จะเผยให้ทราบข้อมูลเท่าที่มี ซึ่งได้จากเครื่องสแกนซีที/เอ็มอาร์ ให้เป็นภาพสามมิติ
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์_ในขณะเดียวกัน ก็ยังสามารถตรวจตราข้อมูลต่าง ๆ ในเชิงโต้ตอบ ได้อีกด้วย

เข้าไปดูคลิปที่ https://www.xinhuathai.com/high/105366_20200514
..

การประมวลภาพที่มีประสิทธิภาพสูง.จะมุ่งเน้นด้านความสมจริงของภาพในเชิงโต้ตอบ โดยภาพสีสามมิติ
นั้นจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะครบถ้วนกว่าภาพที่เป็นขาวดำ ภาพเหล่านี้เปรียบเสมือน เครื่องขยายให้เห็น
รอยโรค (lesion) ในอวัยวะ และ.ฉายภาพปอดของผู้ป่วยให้เห็นได้ชัดขึ้น (หม่าเหลย มหาวิทยาลัยปักกิ่ง)

เครื่องมือสร้างภาพสามมิติดังกล่าวจะสามารถช่วยให้การทำงานของโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่อยู่ระดับปฐมภูมิ
ซึ่งมี นักรังสีวิทยาระดับอาวุโส.ประจำการไม่มาก ได้รับข้อมูลสะดวกมากยิ่งขึ้น (ชิวเจี้ยนซิง หัวหน้าแพทย์
ประจำแผนกการสร้างภาพทางการแพทย์และรังสีวิทยาของโรงพยาบาลแห่งที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยปักกิ่ง)

———————————————————————————————————————————————————————————————

ปัญญาประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษคือ AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence ถ้าจะสื่อสารกันให้ถูกต้อง AI เป็นระบบ
ประมวลผล.ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึก.คล้ายความฉลาดของมนุษย์ และสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำ
เช่น การแปลภาษา ที่เกิดจากการประมวลผลจากข้อความรับเข้า แล้วจึงแปลงออกมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา >>>> https://www.xinhuathai.com/high/105366_20200514 <<<<
————————– source by https://news.thaipbs.or.th/content/292472 ————————–

Show More

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button