เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ

นวัตกรรมช่วยพยุงตัว เพิ่มความปลอดภัย

-เอ็ก-โซ-สเกล-เล-ทันส์- หากจะแปลอย่างไม่อ้อมค้อม มันคือระบบโครงกระดูกภายนอก ซึ่งในทางชีววิทยา
หมายถึง โครงสร้างส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต ที่อยู่ภายนอกร่างกาย แต่ทว่าเทคโนโลยีนี้ เป็น โครงร่างประดิษฐ์
ที่ถูกพัฒนามาเพื่อ สร้างเสริมการเคลื่อนไหวภายนอกของคน เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ให้กับ โครงร่างจริง
นั่นก็คือ โครงกระดูกของมนุษย์ .ถ้าจะเรียกเป็นออฟชั่นเสริม ที่เป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิกดัดแปลง มันก็คงไม่ผิด

แรกเริ่มของการพัฒนาอุปกรณ์พวกนี้ เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะเพิ่มศักยภาพของมนุษย์ โดยทำการติดตั้ง
เซ็นเซอร์ที่ระบบประสาทสั่งการ ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ
ตามที่ต้องการ ซึ่งก้าวข้ามความสามารถของกล้ามเนื้อของเราไปอีกระดับหนึ่ง ด้วยระบบกลไกอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาชุดได้เกิดขึ้น ภายใต้คำสั่งของกระทรวงกลาโหม ด้วยการจัดทีมวิจัยขั้นสูงของหน่วยงาน (DARPA)
โดยการทุ่มเม็ดเงินอย่างมหาศาล โดยมีจุดประสงค์หลักคือใช้มันเป็นอาวุธในกองทัพบกสหรัฐฯ เชื่อหรือไม่?

นอกจากนั้น เทคโนโลยีนี้นิยมนำมาใช้มากขึ้น ในแวดวงอุตสาหกรรมผู้ผลิต โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อลดอัตรา
การบาดเจ็บของคนงาน (โดยเฉพาะในไหล่และกระดูกสันหลัง) และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในขณะทำงาน

ปัจจุบัน Exoskeleton Suit ถูกนำมาปรับใช้ในวงการแพทย์ ซึ่งผลความคืบหน้า ก็ยังคงมีข่าวให้ติดตามเสมอ

– – – – – – – C R E D I T S – – – – – – –

https://dict.drkrok.com/exoskeleton/
https://en.wikipedia.org/wiki/Powered_exoskeleton
https://techsauce.co/tech-and-biz/exoskeleton-startups
https://sites.google.com/site/exoskeletonsuitspukkbcs224/home/exoskeleton-khux-xari
https://i.pinimg.com/originals/a7/ea/ae/a7eaae6df9614de8d4beba209168b53e.jpg
https://www.nist.gov/news-events/news/2016/09/robotic-exoskeletons-standards-gap-0
https://www.machinedesign.com/mechanical-motion-systems/article/21836235/manufacturing-workers-become…
https://i.pinimg.com/originals/f0/74/97/f074979da41933e1652af2d6372bca71.jpg
https://sg.news.yahoo.com/robotic-exoskeleton-prevents-elderly-falls-study-154512253.html
https://www.areyouok.com/wp-content/uploads/2018/06/c6b6bdf1dc26466a9c7359afec1046af_th.jpeg
https://i2.wp.com/reillytop10.com/wp-content/uploads/2015/11/Exo.jpg?fit=650%2C366
https://www.slashgear.com/wp-content/uploads/2019/01/walk_assist___back_view_3-1280×720.jpg

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

Show More

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button