สาระน่ารู้

เหตุใด ‘แมมโมแกรม’ ถึงสำคัญกับผู้หญิง

การตรวจภาพเนื้อเยื่อเฉพาะจุด ด้วยรังสีเอกซ์ (ก็คือ เอกซเรย์ อะแหละ) ด้วยเครื่องเอกซเรย์ ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ
ในการตรวจบริเวณเต้านม จะเรียกว่า ”แมมโมแกรม” ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับ การฉายเอกซเรย์ เพื่อตรวจปอด
หรือตรวจอวัยวะภายในอื่น ๆ เพียงแต่ว่า เครื่องนี้จะเป็นการเจาะลึกลงไป เพื่อให้ได้รายเอียดเพิ่มขึ้น ในส่วนเฉพาะ
ของเนื้อเยื่อบริเวณเต้านมโดยตรง แบบไม่จำเป็นต้องผ่านอวัยวะส่วนอื่น และเครื่องที่ว่า จะมีปริมาณรังสีที่น้อยกว่า
เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป 30 ถึง 60% แต่มีคุณสมบัติในการตรวจเฉพาะจุด ที่สามารถให้ความละเอียดที่มีความชัดเจน
เพิ่มขึ้น ในระดับที่สามารถมองเห็นเนื้อเยื่อที่เกิดความผิดปกติ หรือ จะเป็นจุดขนาดเล็ก ที่เกิดขึ้นจาก หินปูน ก็ตาม

ชนิดของเครื่องตรวจแมมโมแกรม จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด

 

Conventional Mammography เป็นเครื่องมาตรฐาน ที่ใช้เพื่อการตรวจเอกซเรย์เต้านมปกติ
โดยจะแสดงผลเนื้อเยื่อภายในเต้านม ให้ปรากฏอยู่บนแผ่นฟิล์มดังเช่นการตรวจเอกซเรย์ทั่วไป

Digital mammography คือเป็นเครื่องตรวจระบบดิจิทัล ด้วยการแปรงคลื่นแสงรังสีเอกซ์เป็น
สัญญาณไฟฟ้าในรูปของจุด เช่นเดียวกับการสร้างภาพพิกเซล ของกล้องดิจิทัล.ของยุคปัจจุบัน
จึงทำให้สามารถนำภาพดิจิทัลนั้น มาตรวจดูได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงดีกว่าเครื่องแบบเดิม

การตรวจด้วยระบบ ‘ดิจิทัล แมมโมกราฟี’ ดีกว่าอย่างไร ?

มีความสะดวกต่อการเก็บภาพที่ดีกว่า และสามารถดึงภาพออกมาดูซ้ำกี่ครั้ง ก็ง่าย

ภาพที่ได้มามีความละเอียดที่ชัดเจนกว่า ซึ่งจะส่งผลให้ลดจำนวนที่ต้องตรวจเพิ่ม

เป็นผลดีสำหรับผู้ตรวจเอง เพราะได้ลดความเสี่ยง ในกรณีที่ต้องฉายเอกซเรย์ซ้ำ

ง่ายต่อการวินิจฉัย ถ้านำรูปมาเปรียบเทียบเนื้อเยื่อที่เป็นปกติกับเนื้อเยื่อที่ผิดปกติ

สามารถส่งภาพทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อนำไปปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ที่อยู่ห่างไกลคนละที่ ได้สะดวก จึงง่ายต่อการปรึกษาหารือหรือประชุมวินิจฉัยโรค

อย่างไรก็ดี การตรวจแมมโมแกรมนั้น.อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เนื่องจากได้รับรังสีในการตรวจ ถึงแม้จะเป็น
ปริมาณรังสีที่น้อย โดยเฉพาะสตรีที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี อาจเกิดความเสี่ยงจากการได้รับรังสีสูงกว่าสตรีที่มีอายุมาก
หรือในกรณีที่ตรวจบ่อยครั้งจนเกินไป แต่เมื่อเทียบความเสี่ยงและประโยชน์ที่จะได้รับ นับว่าคุ้มค่า เพราะการตรวจ
ทำให้พบความผิดปกติ หากเป็นระยะแรก อาจรักษาให้หายขาด จึงลดความเสี่ยง ที่จะสูญเสียเต้านมจากการรักษา

credit : https://medthai.com/การตรวจแมมโมแกรม/

credit : https://ix-cdn.b2e5.com/images/67117/6711..
credit : http://www.mankatoclinic.com/mammography
credit : https://cdn.powerofpositivity.com/wp-content/..

 

 

Show More

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button