สาระน่ารู้

สังเกตดูเหงื่อ ⋅ สัญญาณบอกความสมดุล

ศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน มีมายาวนานกว่าหลายพันปี ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากบางเรื่อง
ก็ยังเป็นที่ถกเถึยงกันในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนใหม่ เปล่านะครับ ผมไม่ได้กำลังจะบอกว่า อะไรถูกหรือผิด

แต่ถ้าลองมาศึกษาค้นคว้ากันเพิ่มเติม มันก็คงจะได้ประโยชน์กันทุก ๆ ฝ่าย กลับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า วันนี้จะพูด
ถึงเรื่องของ เหงื่อ เมื่อกลไกการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายได้ขับเคลื่อนขึ้น เช่น. การทำงานของเลือด และ
น้ำในร่างกาย รวมไปถึงของเหลวอื่นที่อยู่ภายในตัวของเรา ที่ได้สร้างความชุ่มชื้นให้กับอวัยวะภายในของตัวเราเอง
จากความอบอุ่นที่เกิดขึ้น.เพื่อให้ร่างกายได้ดำเนินไปอย่างสมดุล เพราะถ้าเกิดอาการไม่สบาย.ร่างกายจะเสียสมดุล

โดยอาจจะแสดงออกผ่านปฏิกิริยาต่าง ๆ ซึ่งเหงื่อก็เป็นปฏิกิริยาการแสดงออกถึงภาวะต่าง ๆ ในร่างกายด้วยเช่นกัน

 แ ล้ ว สั ญ ญ า ณ ข อ ง เ ห งื่ อ พ อ จ ะ บ อ ก อ ะ ไ ร เ ร า ไ ด้ บ้ า ง ? 

เหงื่อออกมาก Profuse sweating (多汗 ) ; (大汗) เป็นภาวะที่ร่างกายของเราขับเหงื่อออกมาก
โดยไม่ได้มีสาเหตุมาจากความร้อนของอากาศ หรือว่าเกิดการโหมร่างกายอย่างหนักเหมือนการออกกำลังกาย
.
เหงื่อออกเองโดยไม่มีสาเหตุ Spontaneous sweating (自汗) เป็นภาวะผิดปกติของการหลั่งเหงื่อ
สำหรับผู้ที่มีเหงื่อออกอยู่เป็นประจำ ทั้งที่ไม่ได้ออกกำลังกาย อากาศไม่ได้ร้อนจัด ไม่ได้สวมเสื้อผ้าหนา หรือ
กำลังกินยาที่มีฤทธิ์ขับเหงื่อ โดยมากแล้วสาเหตุเกิดจากส่วนอิ๋งและเว่ย ไม่ประสานกลมกลืนกัน ส่วนภายนอก
ร่างกายอ่อนแอ เจิ้งชี่ไหลออกนอกร่างกาย โรคที่มักพบว่ามีภาวะเหงื่อออกเองก็จะได้แก่ โรคในกลุ่มหยางชี่
ที่ไหลออกไปนอกร่างกาย เช่น โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง เป็นลมแดด โรคไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น
.
เหงื่อออกขณะหลับเวลากลางคืน Night sweating (盗汗) เป็นภาวะเหงื่อออกผิดปกติ ที่เกิดเฉพาะ
ตอนนอนหลับแล้วแต่กลับมีเหงื่อออก แต่พอตื่นขึ้นมาเหงื่อกลับหยุด สาเหตุเกิดจากร่างกายมีภาวะอินอ่อนแอ
ความชื้นปิดกั้นการไหลเวียนของชี่ โรคที่พบคือ โรคกระดูกอ่อน และภาวะพิษร้อนชื้นจากภายนอกในระยะฟื้นฟู
.
เหงื่อเย็น Cold sweating (冷汗) หรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โหรวฮั่น (柔汗) หมายถึงภาวะ
ที่มีเหงื่อเย็นออกมา แขนและขาเย็น หรือเย็นทั้งตัว เป็นภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติที่สังกัดภาวะอิน
ส่วนใหญ่แล้ว อาการที่ว่ามานี้มักจะมีสาเหตุมาจาก หยางชี่เสื่อมทรุด ความเย็นที่สังกัดอินจึงมีพลัง
ภาวะเหงื่อออกแล้วตัวเย็น พบในภาวะอิน และยังพบในภาวะไข้สูง และภาวะเสมหะสะสมคั่งค้าง

เหงื่อออกเฉพาะศีรษะ Sweating from the head (头汗) เป็นภาวะที่มีเหงื่อออกมากพิเศษ
บริเวณศีรษะและใบหน้า ส่วนมากพบในผู้ที่ภาวะร้อนคั่งภายในร่างกาย และขึ้นสู่ส่วนบนของร่างกาย
.
เหงื่อออกตามฝ่ามือฝ่าเท้า Sweating from the palms and soles (手足心汗)
เป็นอาการที่มีเหงื่อออกบริเวณฝ่ามือและฝ่าเท้ามากผิดปกติ ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่มีภาวะอินบกพร่อง
ซึ่งมีความร้อนกำเริบขึ้นในร่างกาย หรือระบบหยางหมิงเกิดภาวะร้อนแกร่ง จงเจียวมีความร้อนชื้นอุดกั้น
ยกเว้นเฉพาะ ผู้มีธาตุของร่างกายที่มีเหงื่อออกมือและเท้าค่อนข้างมากอยู่แล้ว ถึงจะไม่จัดอยู่ในอาการนี้
.
เหงื่อออกมากจนแห้ง Absence of sweating (漏汗) เป็นปรากฏการณ์ที่มีเหงื่อทะลักออกไม่หยุด
สาเหตุเกิดจากมีการใช้วิธีขับเหงื่อรักษาภาวะภายนอกที่รุนแรงเกินไป ทำให้หยางชี่ได้รับความเสียหาย ชี่ที่รักษา
ส่วนผิวของร่างกายอ่อนแอไม่สามารถเก็บเหงื่อไว้ได้ เหงื่อจึงทะลักออกจากร่างกาย ส่งผลให้ร่างกายมีภาวะเสียน้ำ
จึงมีอาการปัสสาวะน้อยหรือปัสสาวะไม่ออก แขนขาเกร็งเล็กน้อย การเคลื่อนไหวข้อต่อไม่คล่องเหมือนปกติร่วมด้วย
.
เหงื่อออกในภาวะช็อก Shock sweating (脱汗) หรือเรียกอีกชื่อว่า เจ๋วฮั่น (绝汗) เป็นอาการเหงื่อออกไม่หยุด
มีเหงื่อผุดเป็นเม็ด ๆ หรือเหมือนหยดน้ำมัน เป็นสภาวะโรคหนัก หยางชี่ทะลักออกภายนอก ซึ่งมักจะมีอาการหายใจ
ที่ติดขัดและหอบถี่ แขนขาเย็นเฉียบ ชีพจรแผ่วเบาจนแทบจะจับไม่ได้ เป็นสัญญาณแสดงว่าหยางชี่กำลังจะดับสูญ.

เหงื่อเหลือง Chromhidrosis (黄汗) เป็นภาวะของเหงื่อที่ถูกขับออกมาจะมีสีเหลือง ถ้าหากเปื้อนเสื้อผ้า
ที่สวมใส่ก็จะเห็นได้ชัด สาเหตุนั้นเกิดจาก ชี่ในส่วนอิ่งและเว่ยเกิดการติดขัด หรือถูกความร้อนชื้นจากภายนอก

=================================================================================================
data by https://www.facebook.com/huachiewtcm/photos/a.526902407414784/2760871064017896/
photo by www.facebook.com/XinhuaNewsAgency.th/photos/a.1660406490842033/2694261457456526/
=================================================================================================

 

 
Show More

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button